Szkolenia, sympozja, konferencje,
kursy i warsztaty

24 października 2019
V edycja konferencji naukowej Opieka Paliatywna i Hospicyjna
– medycyna, humanizm, wolontariat –
„Jesteś ważny do ostatniej chwili życia – opieka hospicyjna dla wszystkich ?” w Krakowie

Collegium Medium UJ oraz TPCH Hospicjum im. św. Łazarza zapraszają 24 października 2019 roku o godz. 9.00 na V edycję konferencji naukowej Opieka Paliatywna i Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat – „Jesteś ważny do ostatniej chwili życia – opieka hospicyjna dla wszystkich ?”
Ramowy program
Sesja I. Opieka hospicyjna dla wszystkich?
Podstawowa opieka paliatywna: jaka, kiedy i dla kogo? – Wprowadzenie do dyskusji Podstawowa opieka paliatywna w POCHP
Podstawowa opieka paliatywna zaawansowanej przewlekłej niewydolności serca Podstawowa opieka paliatywna w zaawansowanym otępieniu
Podstawowa opieka paliatywna na oddziale intensywnej terapii – pacjenci nie rokujący poprawy z krótka prognozą, których nie można wypisać z OIOMu
Podstawowa opieka paliatywna w medycynie rodzinnej.
Sesja II – Problemy prawne w spełnianiu opieki nad chorym
Obowiązki i uprawnienia bliskich.
Zmiany w ustawie o prawie pacjenta.
Sesja III. Wolontariat jak i w jakich zakładach opieki paliatywnej i hospicyjnej jest prowadzony.
Dlaczego nie ma wolontariuszy w oddziałach medycyny paliatywnej a są w hospicjach stacjonarnych ?
Przygotowanie wolontariusza bez zawodu medycznego do wsparcia opieki nad chorym
DODATKOWO – Warsztaty /do wyboru/
Warsztat I „Jak chwytać w locie jaskółki, czyli o ukrytych zaproszeniach do trudnych rozmów z pacjentami”
Warsztat II „Komunikacja z osobami opiekującymi się chorym u kresu”
Warsztat III „Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci bliskiej osoby”
Warsztat IV „Komunikacja z osobami chorymi, u których występują jakościowe zaburzenia funkcji poznawczych”
Warsztat V „Kompresjoterapia obrzęków”
Miejsce: Collegium Maximum UJ, ul. Krupnicza. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.
Więcej informacji o konferencji i zgłoszeniach we wrześniu 2019 r.

25-26 października 2019
V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Dyskusje tegorocznego spotkania skupią się wokół hasła: „Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu”. Wokół wieloaspektowych przestrzeni dialogu skupione będą dyskusje i wykłady w ramach czterech sesji, uzupełnione praktycznymi warsztatami psychologicznymi.
Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Hospicyjna oraz Zakład Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nadzieję, że podjęta tematyka przyczyni się do integracji środowisk akademickich, praktyków i przyszłej kadry medycznej. Wzorem lat ubiegłych spodziewamy się, że wśród uczestników konferencji będą członkowie zespołów hospicyjno-paliatywnych z całej Polski, a także przedstawiciele innych specjalności medycznych i studenci.
Miejsce konferencji: Gdański Uniwersytet Medyczny budynek Atheneum Gedanense Novum
al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Szczegółowe informacje i rejestracja: www.konferencja-dutkiewicza.pl

3-5 październik 2019
XIV Jesienne warsztaty dla pielęgniarek opieki paliatywnej” w Jastrzębiu k/Poraja

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zaprasza na warsztaty organizowane są w celu wzmocnienia i afirmacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej, wymiany doświadczeń i nabycia nowej wiedzy, dyskusji na temat nowych rozwiązań w zakresie opieki nad pacjentami.
Planowana tematyka warsztatów:
1. Postępowanie z rana przewlekłą
2. Wytyczne żywienia pacjentów w opiece paliatywnej a praktyka kliniczna
3. Ocena i monitorowanie bólu przewlekłego i przebijającego
4. Pacjent bez choroby nowotworowej – wyzwania dla pielęgniarek opieki paliatywnej
5. Standardy akredytacyjne w opiece paliatywnej
6. Wsparcie psychologiczne
Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres email: biuro@ptpop.pl do dnia 31.08.2019r. z dopiskiem:
„XIV WARSZTATY 2019”. Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej na stronie www.ptpop.pl

ZAPROSZENIE

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” zaprasza na warsztaty dla koordynatorów wolontariatu „Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”

Warsztaty odbędą się w dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17. Liczba uczestników do 30 osób. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2019 roku mailowo: stoklosa@hospicjum.org lub faksem 12 641 46 59, można też listownie na adres: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zakwaterowanie i śniadanie we własnym zakresie.

Na warsztaty zapraszamy również osoby, które są zainteresowane organizacją zespołu wolontariuszy służby chorym w swoim hospicjum. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku stan wolontariatu wskazuje na niewystarczającą liczba wolontariuszy zaangażowanych do opieki w przeciwieństwie do wolontariuszy akcyjnych. W 2017 roku w 81 pozarządowych hospicjach, które przesłały ankiety, wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 hospicjach, w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzi wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu.

Ruch hospicyjne, który powstały w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Polsce opierał się wyłącznie na posłudze wolontariuszy skupionych przy parafiach. Obecnie działa jeszcze 13 hospicjów na zasadach wolontariatu, w tym tylko 4 ma zarejestrowane podmioty lecznicze. Od kilku lat obserwujemy odradzanie się grup wolontaryjnie służących chorych przy parafiach. Natomiast nie powstają nowe zespoły hospicyjne prowadzone przez podmioty prawne: stowarzyszenia, spółki o podmioty publiczne, rejestrujące swoją działalność leczniczą u wojewody.

Podczas warsztatów będzie prowadzona, między innymi, kolejna dyskusja nad koniecznością obecności wolontariuszy hospicyjnych w każdym zespole prowadzącym opiekę paliatywną i hospicyjną.

26 wrzesień 2019
Sympozjum „U źródeł ruchu hospicyjnego w Polsce”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zaprasza 26 września 2019 r. na konferencję „U źródeł ruchu hospicyjnego w Polsce – kluczowe postacie u progu powstania hospicjum” do Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17. 

23-24 sierpnia 2019

„Warsztaty dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego”

Forum Hospicjów Polskich wraz z TPCH Hospicjum św. Łazarza zaprasza na warsztaty dla koordynatorów wolontariatu. Warsztaty odbędą się w dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17. Liczba uczestników do 30 osób. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2019 roku mailowo: stoklosa@hospicjum.org lub faksem 12 641 46 59, można też listownie na adres: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zakwaterowanie i śniadanie we własnym zakresie. Na warsztaty zapraszamy również osoby, które są zainteresowane organizacją zespołu wolontariuszy służby chorym w swoim hospicjum. Program i zaproszenie w zakładce „Wolontariat” na stronie Forum.

www.forumhospicjum.pl

26 wrzesień 2019 Sympozjum „U źródeł ruchu hospicyjnego w Polsce”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zaprasza 26 września 2019 r. na konferencję „U źródeł ruchu hospicyjnego w Polsce – kluczowe postacie u progu powstania hospicjum” do Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17. 

„Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”
warsztaty dla koordynatorów wolontariatu
23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17

Zgłoszenia do 10 sierpnia 2019 roku

Ramowy program

piątek 23 sierpnia 2019 r.

godz. 11.00 – Poznajmy się – mówią uczestnicy spotkania.

Sesja I – Obecny stan wolontariatu hospicyjnego
godz. 12.00 – Wolontariat hospicyjny i jego rola.
godz. 12.30 – Informacja z dyskusji na temat wolontariatu hospicyjnego przeprowadzonej w Warszawie w dniach 26 – 28 lutego 2019 r. przez członków zarządów pozarządowych stowarzyszeń hospicyjnych

godz. 13.00 posiłek

Sesja II – Organizacja wolontariatu
godz. 14.00 – Zawiadomienia, kursy, praktyki
godz. 14.45 – Organizacja posługi
godz. 15.30 – Udział psychologa w podjęciu posługi wolontaryjnej przez kandydata.
godz. 16.30 – Działania zgodne z prawem

Sesja III cd. Posługa wolontaryjna
godz. 17.00 – Wolontariat posługi chorym – określenie problemów w jego realizacji
godz. 18.00 – Wolontariat w opiece nad przewlekle chorym i trudności w jego realizacji

godz. 19.00 – Kolacja i wspólne rozmowy

sobota 24 sierpnia 2019 r.

Sesja IV – Wolontariat w pracy z rodziną
godz. 9.00 – Wolontariat – praca z rodziną chorego u kresu życia i chorego przewlekle
godz. 10.30 – Wolontariat w pracy z osieroconymi.

godz. 12.00 – Msza Św.

godz. 13.00 – Posiłek

Sesja V – Inne formy wolontariatu hospicyjnego
godz. 14.30 – Inne formy wolontariatu hospicyjnego
godz. 15.30 – Promocja hospicjum i wolontariatu hospicyjnego

godz. 16.30 – Podsumowanie spotkanie i zakończenie.

KOMUNIKAT

Ogólnopolska Konferencja
Patriota, Społecznik, Artysta
Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017

5 października 2017 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Początek konferencji godz. 15.00.

W związku z określonymi procedurami wstępu na teren Sejmu R.P. została sporządzona imienna lista uczestników konferencji, która w piątek 29 września zostanie przekazana do Sejmu. Organizatorzy proszą osoby biorące udział w konferencji o przybycie do Sejmu o godz. 14.30. Każdy z uczestników konferencji winien posiadać dowód osobisty.

Zgłoszenia przedstawicieli Hospicjów zostały w poniedziałek 25 września telefoniczne potwierdzone przez Ks. Władysława Dudę, który zadzwonił osobiście do każdego z Hospicjów, które zgłosiły swój udział. Zapytania w sprawie listy uczestników i potwierdzeń prosimy kierować mailem: azdop.wawa@wp.pl
Udział w konferencji zgłosiło ponad 110 przedstawicieli Hospicjum i Zespołów Opieki Paliatywnej.

Konferencję honorowym patronatem objęli Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady o św. Bracie Albercie wygłoszą: JE Ks. Biskup Grzegorz Ryś, JE ks. Biskup Michał Janocha oraz Pan dr Krzysztof Jabłonka.

Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna – nie zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu”. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej to czas wspólnych działań, poświęcony świętowaniu i wspieraniu hospicjów oraz opieki paliatywnej na całym świecie. Obecnie na świecie 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami.

Zaproszenie

Czcigodni Księża,
Szanowni Państwo,
Członkowie Zarządów, Wolontariusze i Pracownicy
Zespołów Hospicyjnych i Paliatywnych

Kapelan Ks. Władysław Duda i Zarząd Forum Hospicjów Polskich mają zaszczyt zaprosić Członków, Pracowników i Wolontariuszy Hospicjów i Zespołów Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej na Ogólnopolską Konferencję „PATRIOTA, SPOŁECZNIK, ARTYSTA – ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI PATRON ROKU 2017”. Konferencja odbędzie się dnia 5 października 2017 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Początek konferencji godz. 15.00.

W związku z określonymi procedurami wstępu na teren Sejmu R.P. prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15 września 2017 r. telefonicznie 22 663-55-93, e-mailem: azdop.wawa@wp.pl. Można też przesłać wypełnione zgłoszenie faxem numer: 22 663-99-40 lub pocztą na adres: Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa.

Konferencję honorowym patronatem objęli Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady o św. Bracie Albercie wygłoszą: JE Ks. Biskup Grzegorz Ryś, JE ks. Biskup Michał Janocha oraz Pan dr Krzysztof Jabłonka.

Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna – nie zostawiajmy cierpiących w tyle”. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej to czas wspólnych działań, poświęcony świętowaniu i wspieraniu hospicjów oraz opieki paliatywnej na całym świecie. Obecnie na świecie 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami. W Polsce liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych wynosi około 320 tys., a na choroby nowotworowe umiera rocznie około 80 tys. Z chorych, którzy wymagają opieki paliatywnej tylko 60 procent jest nią objętych. Z okazji konferencji Zarząd Forum przygotowuje dla wszystkich posłów informację o stanie opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym o działalności hospicjów pozarządowych.

Konferencja w Sejmie rozpoczyna trzydniowe spotkanie ruchu hospicyjnego. W piątek i sobotę 6 i 7 października odbywa się Konferencja DUCHOWOŚĆ HOSPICYJNA organizowana przez Kapelana Forum Hospicjów Polskich Władysława Dudę. Więcej informacji o konferencji wraz z jej programem znajduje się w załączonym materiale.

Zapraszamy przedstawicieli Hospicjów i Zespołów Paliatywnych na wspólne spotkanie z św. Bratem Albertem oraz na konferencję o duchowości hospicyjnej. Prof. med. Julian Blicharski, który był jednym z założycieli krakowskiego Hospicjum, na spotkaniu dotyczącym budowy domu w 1977 roku postulował o powrót do idei albertyńskich. Mówił, że hospicjum powinno stać się „przytuliskiem ostatecznym dla ludzi dna człowieczeństwa”, dla ludzi absolutnie samotnych, dla ludzi, nad którymi zawisła pogarda społeczeństwa. Ludzi tych należy szukać, wyławiać. Hospicjum jako azyl ma więc być urządzone z maksymalną prostotą. … Najistotniejsza jest obecność żywej osoby, czuwającej z chorym w jego ostatnich godzinach życia, które mogą okazać się czasem i tygodniami. Pobyt w Hospicjum będzie wielką szkołą dla życia tych, którzy zechcą czuwać z chorymi. Cała połeczność Hospicjum powinna tworzyć dobrowolną wspólnotę i struktura organizacyjna budynku powinna służyć temu celowi.”

Program konferencji 5 października 2017 r.

Programy konferencji oraz informacje zgłoszeniowe na Konferencję Duchowość Hospicyjna, 6-7 października 2017 r.

Spotkanie szkoleniowe koordynatorów wolontariatu hospicyjnego

W ogłoszonym przez Forum Hospicjów Polskich Roku Wolontariatu Hospicyjnego Zarząd FHP wraz z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zaprasza osoby koordynujące działalność wolontariuszy na szkoleniowe spotkanie, które odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017 roku w Domu – Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Liczba uczestników: do 30 osób.

Program zajęć

piątek 25 sierpnia 2017 r.

godz. 16.30 – 17.00

godz. 17.00 – Poznajmy się – Przedstawienie działania wolontariuszy w danym Hospicjum

godz. 18.30 – kolacja

godz. 19.00 – Rola wolontariatu w działalności hospicjów – rys historyczny J.Stokłosa + wolontariusze

sobota 26 sierpnia 2017 r.

godz. 8.00 – Msza Św. w Arce Pana

godz. 8.45 – śniadanie

godz. 9.15 – Forum dyskusyjne na temat roli koordynatora w organizacji zespołu wolontariuszy: znajomość ustawy o wolontariacie, ubezpieczenia, regulaminy, szkolenia, nabór i wprowadzenie nowego wolontariusza, znajomość posługi wolontariusza, ocena Prowadzenie – B.Wąż

godz. 11.00 – przerwa kawowa

godz. 11.30 – Problemy prawne pojawiające się podczas choroby i śmierci chorego – K.Kochan

godz. 13.00 – obiad

godz. 14.00 – Pracy wolontariatu w służbie chorym, w administracji i działalności akcyjnej B.Wąż, E.Zalas, R.Połomska

godz. 16.00 – przerwa kawowa

godz. 16.30 – Znaczenie wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim – J.Stokłosa

godz. 18.30 – Kolacja – Spotkanie integracyjne

niedziela 27 sierpnia 2017 r.

godz. 9.00 – Formacja wolontariatu hospicyjnego – zespół Hospicjum św. Łazarza

godz. 11.00 – Msza Św. w kaplicy Hospicjum św. Łazarza

godz. 12.30 – Podsumowanie spotkania.

godz. 13.00 – Posiłek

Ogólnopolska Konferencja poświęcona Św. Bratu Albertowi w Sali Kolumnowej Sejmu RP – 5 pażdziernika 2017

Konferencja – Duchowość Hospicyjna, która odbędzie się 6-7 października 2017, w Warszawie w Lasku Bielańskim

Skutki prawne nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Hospicjów prowdzonych przez stowarzyszenia i fundacje

Termin: 29 lutego 2016 r.

Miejsce: Kraków

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany unormowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W akcie tym ustawodawca przewidział liczne zmiany. Najważniejsze zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczą m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Nastąpić ma również zwiększenie transparentności w zakresie przychodów organizacji pożytku publicznego w zakresie 1%. Dokonano też znacznych zmian w zakresie realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego, w ramach której działają hospicja. Organizacje pozarządowe objęte są ustawą o dostępie do informacji publicznej, również w tym zakresie w ramach szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy.
1.Zmiany unormowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza. Zmiany w zakresie prowadzenia działalności odpłatnej.
3.Nowe zasady współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną.
4.Informacja publiczna w podmiotach ekonomii społecznej.
5.Zasady pozyskiwania i rozliczania 1% a obowiązki informacyjne w tym zakresie.
6.Kontrola wydatkowania 1% przez organy administracji publicznej. Zagrożenia zwrotu 1% a działanie przepisów wstecz.
7.Charakterystyka jednostek mikro, małych i dużych w ujęciu rachunkowym.
8.Zakres dopuszczalnych uproszczeń w zakresie ustawy o rachunkowości.
9.Możliwości odstąpienia od stosowania ustawy o rachunkowości.
10.Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów.
11.Zmiany w częściach składowych sprawozdania finansowego.

Hospicja zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 15 lutego 2016 roku.

Spotkanie Szkoleniowo – Formacyjne
„Hospicjum – dzieło miłosierdzia”

Kraków 12 grudnia 2015 r.
Aula Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia
ul. św. Faustyny 3 w Krakowie

Patronat Honorowy
Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Komitet honorowy
Jego Ekscelencja Bp. Grzegorz Ryś
Jego Magnificencja Ks. Rektor Prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Ks. dr hab. Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

Organizatorzy
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Forum Hospicjów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Spotkanie wraz z konferencją jest organizowane z okazji rozpoczęcia Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. Kierowane jest do duszpasterzy, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Hospicjum.

Pobierz program

Pobierz kartę zgłoszenia

Sprawy organizacyjne

1.Wielka prośba
Dla celów organizacyjnych potrzebujemy informacji ile osób z Państwa Hospicjów będzie uczestniczyło w piątek w kolacji o godz. 18.00 i w spotkaniu z Bp. Grzegorzem Rysiem o godz. 19.30 oraz ile osób będzie uczestniczyło w Opłatku Hospicyjnym w niedzielę 13 grudnia. Odpowiedzi; stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344 do dnia 1 grudnia 2015 r.

2.Noclegi
Nie ma już miejsc w Pokojach Gościnnych PROMIEŃ ul. Motarskiego 8, Kraków Łagiewniki (ulica koło Bazyliki Miłosierdzia).
Nie ma już miejsc w Domu Duszpasterskim w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 30-420 Kraków, ul. Siostry Faustyny 3, tel. 12 252-33-00, fax 12 263-79-97. Można jeszcze zapytać w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego, ul. Siostry Faustyny 13, 30-607 Kraków, tel. 12 26 36 100.

3.Zmiana terminu zgłoszenia
W celach organizacyjnych bardzo prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 1 grudnia 2015 roku na adres e-mail: wolontariat@hospicjum.org lub pocztą Forum Hospicjów Polskich, ul. fatimska 17, 31-831 Kraków, fax:12 641 46 59

4. Kontakt dla informacji
wolontariat@hospicjum.org, tel. 12 641 46 58 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00, ewentualnie tel. 601 739 344

5.Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa (kolacja 11.XII, posiłek 12.XII i materiały) – 40 zł. Można wpłacać na konto Forum Hospicjum Polskich Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924 lub na KP 12 grudnia 2015 r.

Sympozjum „Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”

Kraków 15 listopada 2014 r.
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego
al. 29 listopada 46 (Gmach Wydziału Leśnego)

Patronat Honorowy
Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Komitet honorowy:
Jego Magnificencja Ks. Rektor Prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Ks. dr hab. Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

Organizatorzy:
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Forum Hospicjów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Pobierz program

Pobierz kartę zgłoszenia

SZKOLENIE – Z RACHUNKOWOŚCI

Zmiany w zakresie rachunkowości sprawozdań finansowych stowarzyszeń i fundacji w świetle nowych przepisów ustawy o rachunkowości

Zarząd Forum zaprasza dniu 10 grudnia 2014 r. na szkolenie z zagadnieniem dotyczących nowych przepisów, które przyniosło wejście w życie nowej ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (mając na względzie zawartą w ustawie definicję) uznaje się przedsiębiorcę spełniającego ustawowe obwarowania oraz również m.in. fundacje, stowarzyszenia. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zostało uchylone.

Szkolenie dotyczy rachunkowości stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Poniżej zagadnienia, które obejmuje program.
1.Zmiany ustawy o rachunkowości
2.Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty
3.Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
4.Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym)
5.Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym)
6.Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
7.Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu ewidencjonowania i polityki rachunkowości.
Hospicja zainteresowane szkoleniem, które nie zgłosiły już wstępnie swojego uczestnictwa, bardzo prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa i liczby osób do dnia 20 listopada 2014 r. e-mail: stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344. Koszt szkolenia 90 zł od osoby.

KONFERENCJE, SZKOLENIA, KURSY, DEBATY

Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza w pierwszym kwartale 2014 roku na cykl szkoleń dotyczących zagadnień ważnych dla hospicyjnych stowarzyszeń świeckich i kościelnych. Gorąco zapraszamy. Więcej w zakładce Szkolenia.

1. 25 stycznia 2014 r. Szkolenie dotyczące Sprawozdań finansowych i merytorycznych
W sobotę 25 stycznia 2014 r. dla księgowych hospicyjnych i osoby zarządzające hospicjami na spotkanie szkoleniowe na temat: Na co zarząd musi zwrócić uwagę czytając sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne OPP 2014 r. i jego wpływ na sprawozdanie finansowe, prowadzenie rozliczenia 1%, środków z NFZ i zbiórek publicznych na kontach 7 i 5, środki publiczne i środki „własne”. Liczba miejsc 35. Koszt uczestnictwa 70 zł od osoby. Program i karta zgłoszenia w załączniku. Termin zgłoszenia do 22 stycznia 2014 r.

Program i formularz zgloszenia – do pobrania

Formularz zgłoszenia- do pobrania

2. 13 – 15 luty 2014 r. Szkolenie Benedyktyński program zarządzania. Skuteczne przywództwo.
13 – 15 luty 2014 r. Tyniec dla prezesów, dyrektorów, lekarzy naczelnych i osoby zarządzające Hospicjami.

Program i formularz zgloszenia – do pobrania

Formularz zgłoszenia- do pobrania

3. Szkolenie z ochrony danych – jak wdrożyć ustawę ?
W sobotę 8 marca 2014 r. dla osób zarządzających hospicjami i osób odpowiedzialnych za ochronę danych w hospicjum warsztat dotyczący ochrony danych osobowych odnośnie wdrożenia, opracowania dokumentów i administrowania.

Program i formularz zgloszenia – do pobrania

Formularz zgłoszenia – do pobrania

SZKOLENIE DLA LEKARZY

Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie planuje zorganizowanie kursu podstawowego
uprawniającego lekarzy do pracy w hospicjum. / powtórzenie kursu z października ub.r./
Bardzo prosimy osoby zainteresowane odbyciem kursu o przesyłanie zgłoszeń do pani Grażyny Kulik, na adres: szkolenia@fho.org.pl w terminie do 15 września 2012r. Planowany termin: przełom października i listopada /szczegóły po rejestracji uczestników/. 

V OGOLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO

CENTRUM PERMANENTNEJ EDUKACJI I FORMACJI WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO działające przy Hospicjum Królowej Apostołów wraz z WSB im. bp. Jana Chrapka w Radomiu ZAPRASZA
gorąco wszystkich zainteresowanych ideą hospicyjną i jej praktyczną realizacją poprzez posługę hospicyjną na
V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
pod hasłem:
HOSPICJUM W ŚRODOWISKU RODZINNYM

Patronat Honorowy
J.E.Ks.Bp Henryk Tomasik – Ordynariusz Radomski
J.E.Ks.Bp Stefan Regmunt – Opiekun Ruchu Hospicyjnego z ramienia K.E.P.
Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Andrzej Kosztowniak – Prezydent Miasta Radomia
Patronat Medialny
Gość Niedzielny, Radio Plus Radom, Nasz Dziennik
Czas – 05 – 07. X. 2012r.
Miejsce – WSB im. Bp Jana Chrapka, Radom ul. Kolejowa 22
Uczestnicy – wolontariusze hospicyjni z całego kraju i z zagranicy / Francja, Rosja, Ukraina, Indie, Litwa / a także lekarze, pielęgniarki, duszpasterze hospicjów, księża diecezjalni i zakonni, siostry zakonne oraz alumni seminariów duchownych, studenci i młodzież.
Prelegenci – doświadczeni w posłudze chorym wolontariusze, lekarze, pielęgniarki, bibliści, teolodzy, psycholodzy, psychoonkolodzy, pedagodzy i inni.
Program na stronie: www.hospicjum.radom.pl
Zgłoszenia w terminie do 30.09.12r.prosimy kierować
na adres: CPEiFWH ul. Wiejska 2, 26-600 Radom
lub hospes@hospicjum.radom.pl
Opłata konferencyjna, noclegi, wyżywienie – DOBROWOLNA OFIARA
ks. Marek Kujawski SAC
DUSZPASTERZ HOSPICJUM

SPOTKANIE W LICHENIU

Ks. Andrzej Dziedziul wraz z Zarządem Forum Hospicjów Polskich zapraszają wszystkich ludzi hospicjum – wolontariuszy i pracowników na kolejne dni szkoleniowo – formacyjne do Lichenia 26 – 28 października 2012 r. Program był przedstawiony w Liście Hospicyjnym nr 26 i 27. Jego rozwinięta forma, zawierająca prezentowane zagadnienia oraz karta zgłoszenia znajdują się w zakładce „formacja” oraz w linkach poniżej Gorąco zapraszamy Wszystkich, w tym prezesów i członków Zarządów oraz dyrektorów podmiotów leczniczych. W Licheniu będzie także czas wymianę doświadczeń związanych z obowiązująca ustawą o działalności leczniczej. Zapraszamy hospicja, które powstały niedawno, w piątkowy wieczór jest czas na zaprezentowanie swojej działalności.