Listy hospicyjne

List hospicyjny nr 07 kwiecień 2023
List hospicyjny nr 05 luty 2023
List hospicyjny nr 29 listopad 2020

Zaproszenie ks. Ryszarda do wspólnej modlitwy

Ks. Ryszard Mikołajczak Prezes i Duszpasterz Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu zaprasza nas na zdalny wspólny dzień skupienia w Gostyniu. Od 1986 roku, co roku w listopadzie hospicja pielgrzymowały do Matki Bożej Maryi Róży Duchownej w Gostyniu, aby czerpać umocnienie z wspólnej modlitwy oraz nieustannie budować swoją formację hospicyjną. W tym roku Ksiądz Ryszard zaprasza na spotkanie 21 listopada 2020 r. wgodzinach południowych do zjednoczenia się w modlitwie (teksty liturgii z dnia w internecie). Więcej w załączniku.

Słowo ks.Andrzeja

Na ten trudny czas słowo /fragmenty/ ks. Andrzeja Dziedziula Kapelana Forum w latach 2007 – 2015 , który nieustannie modli się za nas i również z nami trwa, pełniąc funkcję kapelana w jednym ze szpitali warszawskich.

„Dzisiejsza Ewangelia, łącznie z dwoma następnymi, które będziemy słuchali przez ostatnie 2 niedziele roku liturgicznego, są częściami ostatniej wielkiej mowy polemiczno- eschatologicznej Jezusa u św. Mateusza. Dzisiejsza przypowieść ma miejsce tylko u Mateusza. Chodzi więc o pokazanie nam jak Królestwo Boże objawi się przy końcu świata, a może przy końcu życia ludzkiego Dzisiejsza Ewangelia (8 listopad), łącznie z dwoma następnymi, które będziemy słuchali przez ostatnie 2 niedziele roku liturgicznego, są częściami ostatniej wielkiej mowy polemiczno-eschatologicznej Jezusa u św. Mateusza. Dzisiejsza przypowieść ma miejsce tylko u Mateusza. Chodzi więc o pokazanie nam jak Królestwo Boże objawi się przy końcu świata, a może przy końcu życia ludzkiego. Jezus objawia nam, że jak bywało na weselach żydowskich przyjście Oblubieńca było często opóźniane. Że zanim On nie przychodzi, to nie widać różnicy miedzy nami, czy mamy coś, co może być jak wyraźne światło pochodni.
„…o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”.”
Ile razy byłem przygotowany na spotkanie Pana. W życiu jest tyle zachęt, aby coś z miłości zrobić. Inaczej ci, którzy wiele mogą, inaczej dzieci, inaczej starzy i chorzy… Bo to się liczy… Zbawienie, czyli przyjście z weselem Jezusa Chrystusa jest darmowe i nie ma wstępnych zapisów dla bogatszych, dla sprytniejszych, ale dla tych, którzy odpowiedzą jak znak wiary i ta mała część przygotują… Teoretycznie szczególnie my chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, że Jezus przychodzi w różnych sytuacjach… Jak wielu ludzi szukających na innych drogach religii i na drogach zupełnie bez Boga (ale z sumieniem w duszy), ma intuicję, że w życiu ważne aby „coś” dobrego zostawić… Czasem to „coś”, to tylko skromne, codzienne czyny, jak zresztą u większości biednej ludzkości na ziemi.

Ile razy byłem przygotowany na spotkanie Pana. W życiu jest tyle zachęt, aby coś z miłości zrobić. Inaczej ci, którzy wiele mogą, inaczej dzieci, inaczej starzy i chorzy… Bo to się liczy… Zbawienie, czyli przyjście z weselem Jezusa Chrystusa jest darmowe i nie ma wstępnych zapisów dla bogatszych, dla sprytniejszych, ale dla tych, którzy odpowiedzą jak znak wiary i ta mała część przygotują…

Teoretycznie szczególnie my chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, że Jezus przychodzi w różnych sytuacjach… Jak wielu ludzi szukających na innych drogach religii i na drogach zupełnie bez Boga (ale z sumieniem w duszy), ma intuicję, że w życiu ważne aby „coś” dobrego zostawić… Czasem to „coś”, to tylko skromne, codzienne czyny, jak zresztą u większości biednej ludzkości na ziemi.

„Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.”

Dla większości ludzi, dobrych i złych, jest wiele słabości na drogach miłości, niezdolność do pełnej mobilizacji. Ale Jezus objawia, że to nie szkodzi, byle mieć coś, co jest „oliwą”. Nasza odpowiedzią na dar życia.

Tak więc przypowieść obecna mówi, że życie człowieka ujawni swój sens przy swoim końcu. Życie każdego. I dlatego tak ważne, aby się zachęcać do dobrych czynów, częściej przykładem, niż słowami, których już mało kto słucha. Mimo kultury obojętności iluż ludzi daje się zaangażować w pomoc biednym, w prowadzenie świetlic, w różne akcje dla innych… Iluż bliskich mając swoich umierających w hospicjum domowym dało się zachęcić, aby „tracić czas” na wiele czynności dla bliskich… Iluż jest jeszcze skromnych i uczciwych pracowników, choć wyśmiewanych przez innych i wykorzystywanych w naszej cywilizacji, także w Polsce. Kiedy oni umierają mają w sobie światło. Ileż jest osób niepełnosprawnych, którzy w życiu niewiele mogli zrobić, a uśmiechali się, albo dawali ciepło przytulenia swoim opiekunom, zostawiając po swojej śmierci ból, ale i nadzieję…

Ta przypowieść mobilizuje, aby coś przygotować od siebie, kiedy Oblubieniec z całym weselem przyjdzie…

Tragedia współczesnego człowieka, że szuka mnóstwo dóbr do indywidualistycznej konsumpcji, do chwilowego wykorzystania tylko dla siebie, szuka wiadomości, wrażeń, a nie potrafi podziwiać, nie potrafi wytrwale szukać prawdy, co wymaga długiego tłoczenia oliwy… Mało kto potrafi przeczytać kilka książek i szukać wśród autorytetów, aby mieć w sobie oliwę mądrości do wielu spraw.

A są tacy ludzie, a ja ich widziałem, że są w sytuacjach ciężkiej choroby, ale ze wzrokiem pełnym szczęścia, nawet w bólach, w dusznościach, gdy nikt im nie pomógł wśród krwotoków patrząc tam gdzieś rozjaśniali się na twarzy.

W naszych czasach odrzuca się niepełnosprawnych, starych, ludzi mało miłych itp… Nieliczni, którzy dają czas niepełnosprawnym z czasem odkrywają, że wielu z osób niepełnosprawnych, jest bardziej normalnych w niektórych ludzkich cechach. Kto zaznał akceptacji ze strony osób z zespołem Downa, wie, że te osoby są normalniejsze w bezinteresownej akceptacji całego człowieka. Zaakceptowani, dają więcej ciepła innym. „Oliwa” akceptacji, która choć prosta, jest daleka od litości, to oliwa zachwytu nad prostotą serca.

Akty Prawne

Od 15 stycznia 2021 będzie nas obligowało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Sz.U. 2020, poz. 1897. Odnosi do raportowania danych o posiadanych wyrobach medycznych i ich wykorzystaniu oraz o środkach ochrony osobistej. Więcej na stronie: https//sezoz.ezdrowie.gov.pl/Home/FAQ

 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U.2020, poz. 1856
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Dz.U. 2020, poz. 1858
 •   Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dz.U. 2020, poz. 1862
 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1871
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. 2020, poz. 1873
 •   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U. 2020, poz. 1881 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Dz.U. 2020, poz. 1890
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Sz.U. 2020, poz. 1897
 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy. Dz.U. 2020, poz. 1920
 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1931
 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dz.U. 2020, poz. 1936
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego Dz.U. 2020, poz. 1942
 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz.U. 2020 poz. 1947
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Dz.U. 2020, poz. 1949
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dz.U. 2020, poz. 1950
 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Dz.U, 2020, poz.1961
 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID- 19. Dz.U. 2020, poz. 1962
 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020, poz.1972
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2020, poz. 1982
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Dz.U. 2020, poz. 2034
 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. 2020, ust.2043Projekt ZARZĄDZENIE Nr …/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
  z dnia ………………… 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej W uzasadnieniu między innymi jest zapis: W odróżnieniu od świadczenia osobodzień pobytu w ZPO/ZOL, w którym wzrost wyceny został rozłożony na kilka lat, taryfa dla świadczenia osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV pozostała na niezmiennym poziomie od 2018 r. Wycena tych świadczeń dokonana w 2018 roku nie odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców realizujących świadczenia dla zakaźnie chorych, oraz negatywnie wpływa na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w przedmiotowym zakresie.
List hospicyjny nr 28 listopad 2020

Ogołocone zespoły administracyjne i medyczne w związku z kwarantannami, izolacjami i zwolnieniami lekarskimi. Cały czas od kilku tygodni przeżywamy wielki trud organizowania opieki hospicyjnej zarówno tej stacjonarnej jak i domowej. Nie jesteśmy szpitalami, które mają rozbudowaną administrację, informatyków itp. Są Hospicja stacjonarne, które na pewien czas zamknęły oddziały stacjonarne lub zamknęły przyjęcia do nich nowych chorych. Zmagamy się z wprowadzaniem odpowiednich nakazów i zakazów chroniących personel i chorych przez zakażeniem. Mamy dzieci uczące się zdalnie i rodziców na zasiłkach opiekuńczych, ale też starszych wolontariuszy, którym niesiemy pomoc. TRWAMY.

UWAGA i przeprosiny

W Liście Hospicyjnym nr 26 została podana informacja o dwóch szkoleniach. Jako drugie było podane szkolenie: Rachunek Kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach z terminem 18 listopada 2020 roku. Szkolenie jest odpłatne a wszelkie informacje i zgłoszenia:

tel. 41 368 60 68, tel. 41 368 66 03 w godz. 7.30 – 15.30 e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl https://kielce.skwp.pl/terminy-szkolen/rachunek-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-wedlug- rozporzadzenia-ministra-zdrowia-z-18-wrzesnia-2020-roku/#tab-2
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na
nasze konto do dnia 10 listopada 2020r. Słowa „nasze konto” dotyczą stowarzyszenia w Kielcach. Forum Hospicjów Polskich nie organizuje tego szkolenia, nie zbiera zgłoszeń ani nie przyjmuje wpłat. Hospicja zgłaszają się bezpośrednio do Kielc. Bardzo przepraszam za nieczytelny przekopiowanie informacji ze strony kieleckiej, sugerujące udział Forum w organizacji.

Forum współorganizuje jedynie szkolenie Pana Karwowskiego dotyczące zamknięcia roku „Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych i kościelnych osobach prawnych 2020/2021”. Informacja była w Liście Hospicyjnym 26, drugi komunikat na początku przyszłego tygodnia.

WAŻNE – Nowe obowiązki od 1 stycznia 2021

Co nas czeka w 2021 roku. Jakie przepisy wchodzą między innymi od 1 stycznia 2021 r.

1. Rachunek kosztów.

Od 1 stycznia będzie nas obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które czeka na ogłoszenie.
Podstawa prawna do ogłoszenia rozporządzenia

Zgodnie z art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2020, poz. 1398)

 

„Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów” za wyjątkiem świadczeniodawców:

o nieobjętych zakresem podmiotowym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, to jest zwolnionych z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości;

o udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

o realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Art. 148) uwzględnia się także czy świadczeniodawca przekazał Agencji dane o których mowa w art. 31lc ust. 2;
Art. 148.
1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert:
1) jakości,
2) kompleksowości,
3) dostępności,
4) ciągłości,
5) ceny – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielani e świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca:
1) przekazał Agencji w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2;
2) posiada ważną pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, albo ważną pozytywną opinię w sprawie protestu.
6. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.

Działania Forum Hospicjów Polskich

Nie udało nam się w ramach konsultacji społecznych, które nigdzie nie zostały pokazane i opisane, zmienić datę obowiązywania stosowania rozporządzenia dla hospicjów z 1 stycznia 2020 na 1 stycznia 2021 (pismo Forum w tej sprawie w ramach konsultacji społecznych zostało wysłane 27 lipca 2020 r. w październiku zostało przygotowane ponowne pismo w tej sprawie do pana Ministra Niedzielskiego ale nie zostało wysłane z uwagi na różnicę zdań o skuteczności jego wysłania.

Uwagi Hospicjów dotyczące rozporządzenia: Bardzo szczegółowy zakres sprawozdawania kosztów, konieczność zmiany systemu kont, zwiększą koszty funkcjonowania Stowarzyszeń takich jak nasze, ponieważ będą wymagały zatrudnienia dodatkowych osób i zapewnienia dodatkowych systemów informatycznych. Ilość kont wskazanych jest zbyt duża. Sam fakt, że załączniki mieszczą się na 122 stronach, mówi sam za siebie.

Jednym z zasadniczych aspektów rozporządzenia jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności.” – to kosztowny nowy obowiązek, nałożony w tym samym stopniu na przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą i zatrudniających całe działy

księgowości, jak i na podmioty małe obsługiwane przez biura rachunkowe. Nikt z takiego biura sam nie „przypnie” kosztów, do tego potrzebna jest praca zespołu ludzi. Rozdzielenie kosztów na hospicjum domowe i na poradnię med. paliatywnej, ze względu na zbyt ścisłe powiązanie obu komórek oraz ciągłe przemieszczanie się pacjentów pomiędzy nimi będzie bardzo trudne. Obie komórki korzystają z tych samych zasobów ludzkich, sprzętowych, materiałowych i energetycznych. Przypisywanie np. liczby godzin pracy rejestratorki czy sekretarki, wielkości zużycia prądu, ciepła czy nawet benzyny albo liczby kserokopii osobno do poradni i hospicjum będzie tytaniczną pracą. Bardzo szczegółowy zakres sprawozdawania kosztów, konieczność zmiany systemu kont, zwiększą koszty funkcjonowania Stowarzyszeń takich jak nasze, ponieważ będą wymagały zatrudnienia dodatkowych osób i zapewnienia dodatkowych systemów informatycznych.

Jak podaje Agencja Oceny Technologii Medycznych stworzona w ten sposób baza stanowić będzie narzędzie kontroli i zarządzania, którego odpowiednie zastosowanie ułatwi świadczeniodawcom podejmowanie decyzji zarządczych..” Zachodzi obawa, że przyszła taryfikacja zostanie oparta nie na kosztach średnich, a najniższych. Jednostki o wyższych kosztach zostaną zmuszone do ich obniżenia poprzez reorganizację, redukcję ilości personelu, i ograniczanie procedur kosztogennych, np. antybiotykoterapii pozajelitowej, leczenia bisfosfonianami czy cytostatykami. Znacząco obniży to jakość świadczeń w opiece paliatywnej. Ośrodki posiadające większą niż wymagana przepisami liczbę pielęgniarek, lekarzy czy zwykłego sprzętu, będą generowały wyższe koszty osobowe i koszty dodatkowe (np. na naprawy i przeglądy) niż ośrodki spełniające jedynie minimalne wymagania – zwykle nastawione na zysk. „Unifikacja w dół”, w stronę najniższych kosztów, może doprowadzić do załamania rozwoju opieki paliatywnej w Polsce.

Jeśli ten plan kont wejdzie w życie od stycznia 2021 roku to uzyskanie danych wynikających z planu kont będzie bardzo kosztowne dla jednostki. Dostosowanie programu to ogromny koszt, do tego jeszcze koszty osobowe i stworzenie magazynu. Przy tak obecnie
obciążonym budżecie jednostek dodatkowe wydatki mogą okazać się nie do udźwignięcia przez organizacje. Przecież w takich jednostkach jak nasze osoby pracujące wykonują wiele czynności w celu zaoszczędzenia środków. Organizacje naprawdę mają wiele obowiązków i rzeczy do zrobienia. Cele działania jednostek przestają być najważniejsze. Coraz więcej czasu poświęcamy na sprawozdawczość i tworzenie dokumentacji.

Główne założenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawia na swojej stronie internetowej:

 •   model standardu rachunku kosztów ma na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych, nie ingerując jednocześnie w sferę indywidualnych praktyk wynikających ze specyfiki udzielanych świadczeń;

 •   nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno- księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności;

 •   rozdzielenie OPK w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju realizowanych świadczeń;

 •   usystematyzowanie OPK poprzez przypisanie kodu funkcji i kodu charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej, bez konieczności umieszczania ich w numerze konta

 •   ujednolicenie ewidencji kosztów według rodzajów;

 •   określenie sposobu alokacji kosztów w układzie podmiotowo-funkcjonalnym wraz z kalkulacją kosztów wytworzenia OPK;

 •   określenie metod wyceny procedur;

 •   usprawnienie procesu taryfikacji bez narzucania szczegółowych rozwiązań, które ze

  względu na liczbę docelowych odbiorców charakteryzują się dużą różnorodnością.

 •   liczbę docelowych odbiorców charakteryzują się dużą różnorodnością.

  Stosowanie standardu kosztów ma również na celu:

 1. Rozdzielenie i uporządkowanie rodzajów działalności

 2. Jednakowy wykaz kont zespołu 4 i 5

 3. Ujednolicenie stosowanych kluczy podziałowych.

 4. Ustalony sposób kalkulacji procedury.

 5. Jednolity sposób dojścia do kosztu własnego sprzedaży OPK

 6. Jednoznaczne określenie składowych kosztów zarządu.

Agencja zaznacza, że wdrożenie i stosowanie standardu rachunku kosztów oznacza jednakowy sposób ewidencji i alokacji kosztów, przekładający się na poprawę jakości przekazywanych do AOTMiT danych i na szybszy proces taryfikacji. To również doskonałe narzędzie zarządcze pozwalające na kontrolę kosztów w podmiocie leczniczym i porównania się z innymi świadczeniodawcami.

Uzasadnienie do rozporządzenia /fragmenty/

W związku z licznymi głosami przedstawicieli podmiotów leczniczych, które wskazywały na brak możliwości wdrożenia rozwiązań ze względu na niewystarczające przygotowanie w zakresie systemów informatycznych i ich integracji, rozporządzenie nie narzuca konkretnych do zaimplementowania modułów kalkulacyjnych. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że opcje wskazywane w rozporządzeniu jako najbardziej pożądane, powinny stać się punktem odniesienia w zakresie planowanych do wdrażania rozwiązań i modyfikacji systemów. W szczególności dotyczy to ewidencji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które docelowo powinny być powiązane z leczeniem konkretnych świadczeniobiorców. Kalkulacja pełnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wymaga stosowania metod umożliwiających jak najdokładniejsze odwzorowanie i przyporządkowanie ich elementów składowych. Docelowa kalkulacja na podstawie rzeczywistych kosztów procedur medycznych powinna być wynikiem wdrażania zapisów niniejszego rozporządzenia. Kalkulacja świadczeń opieki zdrowotnej dokonywana jest przez Agencję na podstawie danych pozyskiwanych od świadczeniodawców w ramach prowadzonych postępowań taryfikacyjnych oraz w oparciu o przyjętą metodykę, na podstawie której dokonuje kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego też świadczeniodawcy w zakresie własnych kalkulacji dotyczących kosztów świadczeń opieki zdrowotnej powinni stosować publikowaną przez Agencję „Metodykę taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej” i odnosić się do raportów w sprawie ustalenia taryf świadczeń.

Pomoc Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:
1. Szkolenia
. Na stronie AOTMiT są zamieszczone terminy szkoleń on-line jednodniowego, trzydniowego i wstępnego. https://www.aotm.gov.pl/taryfikacja/standard-rachunku- kosztow/szkolenia-srk/ Szkolenia są bezpłatne. Terminy szkoleń; jednodniowe 18.XI, 2.XII. trzydniowe 24-26.XI. i 8 – 10.XII.
Rejestracja na szkolenia: Na szkolenie może zapisać się każda osoba spełniająca kryteria uczestnictwa. Szkolenia dla uczestników są bezpłatne i mają formę online. W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić
formularz na stronie. Lista na szkolenie zamykana jest 24h przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Po weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych przez pracownika Agencji, każda osoba spełniająca kryteria otrzymuje drogą mailową (kilka dni przed szkoleniem) informację zwrotną dotyczącą zakwalifikowania się na szkolenie wraz ze wszystkimi szczegółami. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń można kierować na adres: szkolenia@aotm.gov.pl Na stronie podane są agendy szkoleń oraz prezentacje i najczęstsze pytania.

2. Konsultacje. Na każdym etapie wdrażania SRK Agencja daje świadczeniodawcom możliwość konsultacji telefonicznych z pracownikami Agencji przypisanymi zadaniowo do SRK: obsługa konta pocztowego – standard@aotm.gov.pl tel. 22 101 47 75/76

2. PPK

Przepisy wprowadzające obowiązki związane z pracowniczymi planami kapitałowymi wchodzą w życie stopniowo od początku roku. W 2021 obejmą już wszystkie podmioty, nawet takie, które zatrudniają jedną osobę. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy – im ustawodawca dał możliwość uniknięcia obowiązków związanych z PPK.

3. E-dokumentacja

Od 1 stycznia ma obowiązywać e-dokumentacja.
Papierową dokumentacja medyczna może być prowadzona wyłącznie do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. dokumentacja prowadzona jest wyłącznie elektronicznie (z zachowanie niektórych dokumentów w formie papierowej, o ile przepis wyraźnie na to pozwala). Przepisy jednoznacznie wskazują, że obowiązkowe prowadzenie dokumentacji elektronicznej dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jakikolwiek element dokumentacji medycznej prowadzony w postaci papierowej albo elektronicznej nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. Dokumentacja medyczna winna być prowadzona przez osobę uprawnioną.

4. SIM i zdarzenia medyczne

Od 1 stycznia wchodzi raportowanie na SIM zdarzeń medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej Dz.U. 2020.poz. 1253

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020.1253) wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702).
Określa ono:

 •   szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do SIM;

 •   terminy przekazywania do SIM danych,

 •   sposób ich przekazywania do SIM.

  5. Akta Prawne

 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1871

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Dz.U. 2020, poz. 1873

 •   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające

  rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U. 2020, poz. 1881 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Dz.U. 2020, poz. 1890

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Sz.U. 2020, poz. 1897

 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy. Dz.U. 2020, poz. 1920

 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1931

 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dz.U. 2020, poz. 1936

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego Dz.U. 2020, poz. 1942

 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz.U. 2020 poz. 1947

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Dz.U. 2020, poz. 1949

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dz.U. 2020, poz. 1950

 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Dz.U, 2020, poz.1961

 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID- 19. Dz.U. 2020, poz. 1962

 •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020, poz.1972

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2020, poz. 1982

List hospicyjny nr 25 październik 2020

Pamięci św. Jana Pawła II

11.10. Dzień Papieski.
16.10. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
22.10. Wspomnienie św. Jana Pawła II
Dzień Papieski
To wydarzenie, które upamiętnia wybór Karola Wojtyły na papieża. Tego dnia można było wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywane żywym pomnikiem Papieża Polaka
Dzień Papieża Jana Pawła II
Polski Sejm ustanowił to święto w hołdzie Janowi Pawłowi II, który jako pierwszy Polak, jak i również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu niebędącym Włochem został wybrany na papieża. Miało to miejsce 16 października 1978 roku. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 2005 roku i nie jest dniem wolnym od pracy.
Wspomnienie św. Jana Pawła II
22 października Kościół katolicki na całym świecie wspomina w liturgii św. Jana Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 pierwszy w dziejach papież z Polski jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 obecny papież-senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go papież Franciszek – pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej.

TOTUSY rozdane
W sobotę 10 października 2020 r. zostały rozdane nagrody TOTUS TUUS. Nominowani do nagrody w kategorii Godność Człowieka byli:
Siostry Dominikanki i Ks. Piotr Dydo-Rożniecki za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa. Przed Wielkanocą wirusem Covid-19 zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, w tym 16 pracowników i Dom pozostał bez personelu. Na apel o pomoc odpowiedziało osiem Sióstr Dominikanek z Domów Zakonnych i ks. Piotr Dydo-Rożniecki misjonarz z Kazachstanu.
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni za ofiarną troskę o potrzeby duchowe i pomoc medyczną chorym w ostatnim okresie życia oraz wspieranie ich rodzin. Hospicjum już od 33 lat służy terminalnie chorym. Jest jedynym wśród 132 pozarządowych hospicjów, które prowadzi opiekę hospicyjną dla dzieci i dorosłych: domową konsultacyjną, stacjonarną oraz prenatalną. Prowadzi również wolontariat hospicyjny, który pozwala bezinteresownie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym.Pan dr Paweł Grabowski za nieocenioną pomoc w duchu ekumenizmu ludziom terminalnie chorym na terenach wiejskich, niesioną z miłością, wrażliwością i skromnością.
Przed 6 laty założył w Michałowie – Archidiecezja Białostocka, Hospicjum Domowe Proroka Eliasza, które niesie nieocenioną pomoc ludziom terminalnie chorym, żyjącym na terenach wiejskich, nierzadko zaniedbanych pod względem medycznym.
Nagrodę otrzymały Siostry Dominikanki i Ks. Piotr Dydo-Rożniecki

Modlitwa za Hospicjum.
Św. Jan Paweł II wspomagał tworzący się ruch hospicyjny. Teraz ten ruch przeżywa obecnie kryzys. Jedną z przyczyn oprócz zmniejszonych źródeł finansowania związanego z epidemią koronawirusa jest brak lekarzy i pielęgniarek pragnących się zaangażować w powstawanie kolejnych ośrodków opieki hospicyjnej a także w działanie już istniejących. Dlatego też Zarząd Forum Hospicjów Polskich prosi wszystkich o codzienną modlitwę do św. Jana Pawła II o pomoc w dalszym trwaniu opieki hospicyjnej, aby każdy kto jej potrzebuje mógł być nią objęty (List 23).
Z ruchu hospicyjnego

 

Jubileusze Hospicyjne
***********************
W tym roku obchodzili i obchodzą jubileusze
Najlepsze życzenia Wszelkich Łask i Trwania
dla Hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Św. Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy 30 – lecie
Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis 30 – lecie
Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu 30 – lecie
Zespołu Opieki Domowej PTOP we Włocławku 30 – lecie
Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orioniści w Wołominie 25- lecie Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie w Kutnie 25 – lecie
Archidiecezjalngo Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II – 20 – lecie
Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie” 20 – lecie Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Błoniu 20 – lecie Stowarzyszenia Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu 20 – lecie Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w Dębicy 15 – lecie Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie 15 – lecie
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe Empatia 15- lecie Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Szczecin/Koszalin 15-lecie
i Wszystkich, którzy nie zostali wymienieni powyżej a obchodzą swoje święto.

Rozpoczęcie budowy
12 sierpnia 2020 zapisze się na kartach historii naszego Hospicjum jako dzień szczególny, gdyż to dziś uroczyście została wbita pierwsza łopata pod budowę fundamentów Hospicjum Stacjonarnego. A nawet kilkanaście łopat, każdy chciał bowiem mieć szansę na udział w rozpoczęciu budowy domu, którego tak wielu potrzebuje. W Sołtykowie powstanie dom jakiego nie ma w całym powiecie! Jak napisali na swojej stronie Ks. marek Kujawski i

Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.
Cały ruch hospicyjny dzieli radość Hospicjantów z Radomia i składa gratulacje. Na otwarcie przyjedziemy.

Busko-Zdrój: otwarcie hospicjum stacjonarnego
Msza św. polowa pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, zwiedzanie pomieszczeń gotowych na przyjęcie ponad 90 chorych i program artystyczny złożyły się na program otwarcia Hospicjum w Busku-Zdroju, prowadzonego przez Fundację św. Barta Alberta. Inicjatorem budowy hospicjum był kapelan szpitalny ks. Mariusz Koza, a budowę od początku prowadziła kielecka fundacja św. Brata Alberta. Aktem darowizny, pozyskano w 2000 r. od działkę od gminy Busko-Zdrój. Inwestycja była przerywana ze względu na brak środków finansowych. Wznowiono ją dzięki 10-milionowej unijnej dotacji. Obiekt nazwano: „Hospicjum Busko. Dzieło Ludzi Dobrego Serca”, gdyż w budowę zaangażowało się wielu sponsorów, darczyńców, firm. Działalność w domu będzie prowadzona w trzech obszarach: poradni opieki paliatywnej, stacjonarnej opieki hospicyjnej oraz zakładu opiekuńczo- leczniczego. Docelowo znajdzie tu opiekę 94 chorych W domu jest piękna kaplica z tryptykiem witrażowym, autorstwa Wacława Woźniaka, artysty z Krakowa. Obiekt ma łączną powierzchnię użytkową ok. 3 tys. metrów kwadratowych.

Miechów: inauguracja „Pól Nadziei”
Miechowskie hospicjum prowadzone przez siostry albertynki rozpoczęły jesienną kampanię Pól Nadziei. Podczas inauguracji została odprawiona Msza św. i zasadzono cebulki żonkili. Mszę św. dla personelu i chorych celebrował w hospicyjnej kaplicy ks. dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas kieleckiej. Cebulki żonkili sadzili uczniowie – delegaci miechowskich szkół i przedszkoli. Wydarzeniem dla środowiska było otwarcie kawiarenki hospicyjnej „Dwa serca”, w której uruchomienie zaangażowało się m.in. Diecezjalne Centrum Wolontariatu z Kielc. Kawiarenka ma służyć spotkaniom rodzin z pracownikami i pacjentami. Siostry pragnęły aby na terenie placówki znalazło się miejsce, gdzie można poczuć zapach kawy, usiąść na przeciw drugiego człowieka z filiżanką herbaty, prowadzić rozmowy o tym, co dla nas ważne. Początki miechowskiego hospicjum sięgają 1998 r.

Kraków: Jesienne Pola Nadziei w Hospicjum św. Łazarza
W Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej w czwartek 8 października o godz. 12.00 w ogrodzie hospicyjnym Hospicjum św. Łazarza zebrali się pracownicy, wolontariusze i członkowie Klubu dr Jana Deszcza. Przybyli również dziennikarze radia i telewizji. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański i błogosławieństwie Księdza Kapelana zebrani utworzyli rabatę z cebulek żonkilowych, które kwitnąc wiosną będą przypominały przesłanie tegorocznego Światowego Dnia Hospicjum „Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”. Podczas rozmów z dziennikarzami starano się przekazać społeczeństwu i władzom informację o trudnościach jakie przeżywają hospicja w okresie pandemii i koniecznej pomocy, beż której działalność hospicjów jest zagrożona.
Wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Na portalu Rynek Zdrowia 5 października 2020 r. został zamieszczony obszerny wywiad z prof. dr hab.med. Aleksandra Ciałkowską Rysz Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej na temat sytuacji w opiece paliatywnej i hospicyjnej obecnie w Polsce. W wywiadzie został między innymi poruszony temat niedoszacowania świadczeń z medycyny paliatywnej. Wyceny opierają się na analizie wykonanej przez AOTMiT w 2015 roku. Taryfikacja miała zostać zlecona zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Prezesa PTMP i Konsultanta Krajowego z Ministrem Zdrowia w 2019 roku. Niestety do Agencji nie wpłynęło zlecenie na ponowną taryfikację. Duże problemy przeżywają hospicja pozarządowe, które obecnie nie mogą na swoją działalność pozyskać dodatkowych środków ze zbiórek publicznych. Konieczne jest wrócenie do rozmów na temat zmian w wysokości wyceny świadczeń, zwłaszcza, że jeżeli prace zostaną rozpoczęte teraz to zmiana może nastąpić dopiero w 2022 roku. Może więc byłoby lepiej dokonać podwyżki wyceny ryczałtem np. 25%. Kolejna sprawa, która jest nadal nie załatwiona to kwestia działania poradni medycyny paliatywnej, potrzebującej nie tylko podwyższenia radykalnego wyceny wizyty i tej na miejscu jak i w domu chorego, ale również zmian organizacyjnych.

Forum Medycyny Paliatywnej
Forum Medycyny Paliatywnej odbędzie się 20-21 listopada 2020 w Warszawie.
W trakcie spotkania on-line poruszone zostaną kwestie związane z wpływem COVID-19 na sytuację w opiece paliatywnej w Polsce oraz wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawują: Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Akty prawne.

Przypomnienie.
 W poniedziałek, 12 października 2020 r. upływa ostateczny termin na wysłanie sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej w 2020 r. To termin dla NGO- sów, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców). Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania sprawozdania finansowego do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W 2020 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie.
 W czwartek 15 października upływa ostateczny termin zamieszczenie na stronie Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania merytorycznego OPP wraz z sprawozdaniem finansowym.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Dz.U.2020 poz. 1672
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1758
Przyjmowanie pacjentów do Hospicjum stacjonarnego bez testu COVID-19
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1758
W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów Dz.U.2020, poz. 1758 mamy zapis o warunkach przyjęciu do Hospicjum Stacjonarnego
§ 13. 1. Do odwołania warunkiem przyjęcia do:
1) hospicjum stacjonarnego,
2) oddziału medycyny paliatywnej
– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do hospicjum lub oddziału.

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie do hospicjum lub oddziału, o których mowa w ust. 1.
3. Wynik testu, o którym mowa w ust.1, nie jest wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału, o których mowa w ust.1. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału, o których mowa w ust.1
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji okazała się informacja na temat dalszych praz nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Data ostatniej modyfikacji: 21-09-2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335600/katalog/12698492#12698492
Możemy przeczytać, że akt skierowany do ogłoszenia. Zatem nasze starania o przynajmniej przełożenia terminu wejścia w życie aktu dla pozarządowych organizacji z 1 stycznia 2021 roku na 1 stycznia 2022 roku nie zostały uwzględnione. Nie wiemy kiedy akt zostanie ogłoszony, ale w ocenie skutków regulacji są zawarte między innymi zapisy:
Akt został przygotowany ze względu na brak jednolitych zasad prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców, co ma wpływ zarówno na ograniczone możliwości w zakresie zarządzania tymi podmiotami, jak również na ograniczone możliwości zbierania rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań, które będą nie tylko gwarantować ich powszechne zastosowanie przez świadczeniodawców, ale również będą wnosić istotną wartość dodaną, przyczyniając się do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej. Proponowane zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów mają za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie wprowadza model standardu rachunku kosztów mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych. Pozwoli to na usprawnienie procesu taryfikacji bez narzucania szczegółowych rozwiązań, które ze względu na liczbę docelowych odbiorców charakteryzują się dużą różnorodnością. Jednym z zasadniczych aspektów rozporządzenia jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności. W zakresie działalności leczniczej rozporządzenie określa sposób ewidencji kosztów według rodzajów oraz alokację kosztów w układzie podmiotowo- funkcjonalnym wraz z kalkulacją kosztów wytworzenia ośrodka powstawania kosztów (OPK). Kluczowe regulacje wskazane w rozporządzeniu dotyczą:
1. Ewidencji kosztów wg kryterium rodzajowego – konta zespołu „4”.
2. OPK – w zakresie zasad ich tworzenia oraz przypisywania kodów funkcji i specjalności.
3. Stosowania rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy podziałowych.
4. Ustalania sposobu wyceny procedur.
5. Ewidencji kosztów zarządu i kosztów ogólnozakładowych.
Powyższe działania usprawnią i przyspieszą proces taryfikacji wynikający z ustawy.
Projekt rozporządzenia obejmujący 7 465 podmiotów (szacunkowa liczba podmiotów) został przekazany 6 lipca 2020 r. do konsultacji publicznych z 21-dniowym terminem na zgłaszanie uwag. Skrócenie terminu konsultacji było podyktowane koniecznością przyjęcia i ogłoszenia rozporządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego wejściem w życie, określonym na dzień 1 stycznia 2021 r. Umożliwi to świadczeniodawcom odpowiednio wcześniejsze dostosowanie systemów świadczeniodawców do nowych regulacji w tym czasie.

Projektowane rozporządzenie ma wpływ na świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiadane systemy informatyczne oraz poziom przygotowania świadczeniodawców do stosowania rachunku kosztów jest bardzo zróżnicowany a co za tym idzie nie ma możliwości oszacowania kosztów wdrożenia projektowanego rozwiązania u poszczególnych świadczeniodawców. Projektowane rozporządzenie opisuje jedynie metodę kalkulacji – sposób wdrożenia jest uzależniony od dotychczas stosowanych rozwiązań u danego świadczeniodawcy. Koszty konieczne do poniesienia dotyczą w głównej mierze zakupu
i integracji systemów informatycznych jak i wynagrodzeń dla wykwalifikowanego personelu. Projekt ma wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców objętych obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) w zakresie dostosowania systemów finansowo-księgowych do układu kont zespołu 4 i 5. Jednocześnie ujednolicenie rachunku kosztów spowoduje możliwość porównania z innymi świadczeniodawcami, co wpłynie na konkurencyjność podmiotu. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ewaluacja efektów projektu nie jest przewidziana ze względu na techniczny charakter rozporządzenia.
Zalecenia dla Zespołów Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej.
W ostatnich dniach zostały uaktualnione przez konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz przedstawicieli środowiska hospicyjnego opieki hospicyjnej „Zalecenia dla Zespołów Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”.
Przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych.
Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku. Wśród świadczeniodawców jest wymieniona również opieka paliatywna i hospicyjna.

WAŻNY DOKUMENT
Kongregacja Nauki i Wiary ogłosiła LIST Samaritanus bonus o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia. Poniżej fragmenty Listu. Pełny tekst listu w języku polskim jest dostępny na stronie Archidiecezji Lubelskiej.
Obok rodziny, instytucja hospicjów, w których przyjmuje się nieuleczalnie chorych, aby zapewnić im opiekę aż do ostatniego momentu, jest rzeczą dobrą i stanowi wielką pomoc. Zresztą „chrześcijańska odpowiedź na tajemnicę cierpienia i śmierci to nie wyjaśnienie, lecz Obecność”[70], która podejmuje troskę o ból, towarzyszy mu i otwiera go na niezawodną nadzieję. Takie ośrodki stanowią przykład człowieczeństwa w społeczeństwie i sanktuaria bólu przeżywanego w pełni sensu. Z tego powodu muszą być wyposażone w wyspecjalizowany personel i środki materialne odpowiednie dla opieki oraz być zawsze otwarte dla rodzin: „W związku z tym myślę o tym, jak wiele dobra czynią hospicja w kwestii opieki paliatywnej, gdzie chorym w stanie terminalnym towarzyszy wykwalifikowane wsparcie medyczne, psychologiczne i duchowe, aby mogli przeżywać godnie, pocieszeni bliskością swoich drogich osób, ostatnią fazę ich ziemskiego życia. Mam nadzieję, że ośrodki te nadal będą miejscami, w których jest praktykowana z zaangażowaniem »terapia godności«, pielęgnując w ten sposób miłość i szacunek dla życia”[71]. W takich obszarach, jak również

w każdej katolickiej placówce zdrowia, istnieje obowiązek obecności pracowników służby zdrowia i pracowników duszpasterskich wyszkolonych nie tylko z klinicznego punktu widzenia, ale także prowadzących prawdziwe teologalne życie wiary i nadziei, skierowane ku Bogu, ponieważ stanowi ono najwyższą formę humanizacji umierania[72].
Jest koniecznym, aby państwa uznały sprzeciw sumienia w dziedzinie medycyny i zdrowia, zgodnie z zasadami prawa naturalnego, a zwłaszcza tam, gdzie służba życiu stanowi codzienne wyzwanie dla sumienia ludzkiego[81]. Tam, gdzie sprzeciw ten nie zostanie uznany, może dojść do sytuacji, w której trzeba przeciwstawić się prawu, aby nie dodawać niesprawiedliwości do niesprawiedliwości, łamiąc sumienia ludzi. Pracownicy służby zdrowia nie powinni wahać się przed domaganiem się prawa do sprzeciwu sumienia jako swojego własnego prawa i specyficznego wkładu w dobro wspólnePodobnie instytucje opieki zdrowotnej muszą przezwyciężyć silną presję ekonomiczną, która czasami prowadzi je do akceptacji praktyki eutanazji. A jeśli trudność w znalezieniu niezbędnych środków sprawia, że działanie instytucji publicznych jest bardzo utrudnione, wtedy całe społeczeństwo jest wezwane do podjęcia odpowiedzialności, aby nieuleczalni pacjenci nie byli pozostawieni samym sobie lub tylko zasobom członków ich rodzin. To wszystko wymaga jasnego i jednolitego stanowiska Konferencji Episkopatów, Kościołów lokalnych, a także wspólnot i instytucji katolickich w celu ochrony ich prawa do sprzeciwu sumienia w kontekstach prawnych przewidujących eutanazję i samobójstwo.
Opieka paliatywna powinna być rozpowszechniana na świecie i konieczne jest przygotowanie w tym celu kursów dyplomowych dla specjalistycznego szkolenia pracowników służby zdrowia. Priorytetem jest także upowszechnianie prawidłowych i całościowych informacji o skuteczności autentycznej opieki paliatywnej, polegającej na godnym towarzyszeniu osobie aż do naturalnej śmierci. Instytucje opieki zdrowotnej inspirowane chrześcijaństwem powinny przygotować wytyczne dla swoich pracowników służby zdrowia, które uwzględniałyby odpowiednią pomoc psychologiczną, moralną i duchową jako zasadniczy element opieki paliatywnej.

List hospicyjny nr 11 kwiecień 2020

„…Bez wątpienia choroba i cierpienie nadal są granicą i próbą dla ludzkiego umysłu. Jednakże w świetle krzyża Chrystusa stają się doświadczeniem sprzyjającym wzrastaniu w wierze oraz cennym narzędziem, które pozwala nam współpracować – w zjednoczeniu z Chrystusem Odkupicielem – w realizacji Bożego zamysłu zbawienia.”

Orędzie Papieża Jana Pawła II na V Światowy Dzień Chorego 1997

Idąc ku Zmartwychwstaniu, w tych dniach walki z pandemią
czerpmy siły ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Spokojnych Świąt Wielkanocnych przeżywanych w łączności choć w oddaleniu ze sobą życzy
Ks. Kapelan i Zarząd Forum Hospicjów Polskich

Przeżywamy szczególny trudny okres naszego życia. Trwa pandemia Coronawirusa. Wszyscy jesteśmy poddani różnym presjom, zarządzeniom i lękom. Niestety, nie możemy udawać, że nie ma możliwości zarażenia. Za przyczyną św. Jana Pawła II uzdrowionych zostało wiele osób. W czasie pandemii koronawirusa można się zwrócić do Boga za wstawiennictwem świętego o uzdrowienie z tej choroby.

„Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy
Amen.”

KAI 02 kwietnia 2020 – Modlitwa pochodzi z: Nowenna do św. Jana Pawła II, O rozwiązanie trudnych spraw, Marianie, Warszawa 2014.

Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej bp Roman Pindel Bielsko-Biała zachęcał wiernych 2 kwietnia 2020 r. do modlitwy o ustanie epidemii przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Przypomniał również postać doktora Edmunda Wojtyły, starszego brata Karola Wojtyły, który w wieku 26 lat oddał życie, ratując pacjentkę chorą na płonicę w Szpitalu Miejskim w Bielsku. Zmarł po ciężkiej, trwającej 4 dni chorobie 4 grudnia 1932 roku.

Pogrzeb doktora Wojtyły zgromadził wielu ludzi na cmentarzu w Bielsku, gdzie pochowano młodego lekarza. Obecnie jego ciało spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Biskup zauważył, że śmierć starszego brata, lekarza z Bielska, poruszyła ogromnie młodego Karola. Wcześniej przyszły papież, jako 10-12 letni chłopiec, chętnie odwiedzał z ojcem Edmunda, przyjeżdżając do Bielska z pobliskich Wadowic. „Od tych przyjazdów coś ważnego się dla Karola zaczęło. Po raz pierwszy zobaczył chrześcijan innego wyznania – ewangelickie diakonise opiekujące się pięknie chorymi. Zaczęło się też coś bardzo ważnego: patrzenie na śmierć kogoś bliskiego” – podkreślił i wezwał do modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła o ustanie epidemii. Źródło KAI rk / Bielsko-Biała

Hospicja zaczynają prosić o pomoc:

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zmaga się z problemami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa. – Już straciliśmy 300 tys. zł. Mam nadzieję, że nasza pomoc hospicyjna potrzebującym dzieciom będzie jednak nieprzerwanie trwać. Kluczowe będą wpływy z 1 proc. podatku – mówi Beata Hernik-Janiszewska, prezeska fundacji.

Wiem, że wszyscy boleśnie odczują skutki pandemii. Ale nie pozostaje mi nic innego, jak mimo wszystko błagać o pomoc dla tych, których los doświadczył najokrutniej – mówi Małgorzata Musiałowicz, lekarką i szefową hospicjum domowego dla dzieci „Alma Spei” w Krakowie. Nasze dzieci są w tej grupie, dla której katar może okazać się śmiertelny. Wprawdzie przebieg Covid-19 jest u dzieci zazwyczaj łagodny, ale my też opiekujemy się specyficzną grupą dzieci; one codziennie balansują na granicy życia i śmierci. Ale nie tylko ich zdrowie spędza mi sen z powiek. Martwię się też o przyszłość hospicjum. Wciąż myślę, co jeszcze zrobić, żeby Alma Spei przetrwało. Ta sytuacja, z którą teraz się mierzymy, dotknie wszystkich. Nas też.

TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” na swojej stronie uruchomiło puszkę kwestarską Pól Nadziei.

Akty prawne

W ostatnich dniach ukazuje się wiele aktów prawnych i zaleceń na stronach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, NGO pl. Dotyczą one:

 •   Zmiany terminów zatwierdzenia i przesłania CIT 8 i sprawozdania finansowego, termin sprawozdania OPP pozostaje bez zmian – 15 lipiec.
 •   Możliwości przyznania przez starostę organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa wart.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
 •   Możliwości przyznania przez dofinansować część wynagrodzeń Starosta może, na podstawie zawartej umowy,przyznać organizacji pozarządowej lub podmio-towi, októrym mowa wart.3ust.3 ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansować część kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
 •   Zwolnienie z abonamentu RTV
 •   Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego z umowy o realizację zadania

  publicznego

 •   Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób mogą skorzystać z udzielanej przez starostę pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów bieżącej działalności, przy czym nie trzeba udowadniać, że organizacja ma problemy związane akurat z koronawirusem. Maksymalna kwota pożyczki to ledwie 5 000 zł, z możliwością całkowitego jej umorzenia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla- zespolu-domowej-opieki-paliatywnej zostały zamieszczone materiały w formie PDF Zalecenia dla Zespołu domowej opieki paliatywnej / Hospicjum Domowego w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 PALLIATIVE_CARE_IN_COMMON_COVID-19_2042020.pdf 0.47MB

Poniżej zalecenia zamieszczony na stronie MZ

Zalecenia dla Zespołu domowej opieki paliatywnej / Hospicjum Domowego w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
03.04.2020

Rekomendacje
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej
Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. opieki paliatywnej
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka
Forum Hospicjów Polskich

Opracowanie: Wojciech Leppert, mgr Izabela Kaptacz, mgr Anna Białoń–Janusz Konsultacja: dr hab. med. Aleksandra Ciałkowska–Rysz, dr med. Maciej Niedźwiecki

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej
Pracownia Badania Jakości Życia, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w Województwie Małopolskim, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. opieki paliatywnej
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS–CoV–2 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach, w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna udzielanych w Hospicjum Domowym i w Poradni Medycyny Paliatywnej, w przypadku kontynuacji opieki, możliwa jest realizacja porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia pacjenta.

I. ZALECENIA W REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH I LEKARSKICH W HOSPICJUM DOMOWYM/ZESPOLE DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19

Teleporada lekarza z pacjentem i/lub rodziną powinna być udzielona minimum 2 razy w miesiącu, a telewizyta pielęgniarki minimum 2 razy w tygodniu. Należy sprawdzić, czy pacjent dysponuje środkami łączności (telefon), jeśli nie, zabezpieczyć pacjenta, pozostawić numery kontaktowe i zapewnić dostęp do całodobowego kontaktu telefonicznego z zespołem medycznym przez 7 dni w tygodniu.

W dokumentacji medycznej należy odnotować fakt poinformowania chorego i/lub jego rodziny o zmianie formy sprawowania opieki na czas epidemii.

Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyrażają zgody na wizyty personelu medycznego w domu, pielęgniarka i lekarz odnotowują ten fakt w dokumentacji medycznej z podaniem przyczyny i ustalają z pacjentem i/lub rodziną warunki prowadzenia porad i konsultacji pacjenta w formie kontaktu telefonicznego.

Zaplanuj pracę na:

Teleporady lekarskie / telewizyty pielęgniarskie – przeprowadź zdalnie (praca z domu) lub w uzasadnionej sytuacji w siedzibie jednostki.
Wizyty domowe realizuj u pacjentów, u których niezbędna jest wizyta domowa, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i zebraniu wywiadu epidemiologicznego.

Organizacja pracy w ramach teleporady/ telewizyty w Hospicjum Domowym

Przygotuj warunki do przeprowadzenia teleporady/telewizyty, przygotuj dokumentację pacjenta.
Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy i potrzeby chorego.
Ustal dogodne godziny, w których pacjent i/lub opiekun będzie dostępny przy telefonie.

Udzielaj teleporady/telewizyty jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
Udzielanie kilku teleporad/telewizyt jednocześnie może spowodować błędy. Poinformuj pacjenta i/lub jego opiekuna o konieczności zgłaszania pogorszenia stanu zdrowia chorego i objawów, które mogą wymagać wizyty domowej.
Formułuj jasno zalecenia i upewnij się, czy pacjent będzie je stosował.
Zawsze pytaj pacjenta / opiekunów chorego, czy dobrze zrozumiał zalecenia.
Edukuj pacjenta / opiekunów, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
Opis teleporady/telewizyty (wywiad, rozpoznanie problemów i potrzeb, wydane 
zalecenia, leki, recepty i wnioski) umieść w dokumentacji medycznej pacjenta.

Indywidualną dokumentację medyczną pacjenta prowadź systematycznie, wpisów dokonuj w miejscu udzielania teleporady/telewizyty.

Informację o wykonanej teleporadzie/telewizycie umieść w „karcie wizyt w domu chorego”.

Przekaż pacjentowi informację o możliwości otrzymania kodu do e–recepty i środków pomocniczych.

Pamiętaj o wpisaniu daty i godziny teleporady/telewizyty.

2. Organizacja wizyt domowych w ramach Hospicjum domowego

 1. Jeśli na podstawie zebranych telefonicznie informacji, stan pacjenta wymaga wizyty domowej, zaplanuj termin wizyty i poinformuj chorego i/lub jego rodzinę o jej formie i planowanym przebiegu (w tym przewidzianym czasie

  wizyty).

 2. Każdorazowo przed realizacją wizyty w domu pacjenta podczas rozmowy

  telefonicznej przeprowadź wywiad z pacjentem lub jego rodziną/opiekunami dotyczący stanu klinicznego, problemów i potrzeb oraz przeprowadź wywiad epidemiologiczny, w celu oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 3. Podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego dotyczącego rozprzestrzeniania wirusa SARS – CoV–2 przed wizytą domową u chorego zapytaj:
 4. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, która przebywała w rejonie transmisji koronawirusa? TAK, NIE;
  1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem? TAK, NIE;
  2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, która została poddana kwarantannie lub zalecono izolację w domu? TAK, NIE;
  3. Czy występują u Pana/Pani lub domowników objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszność? TAK, NIE;
  4. Zapytaj o objawy nietypowe: stan podgorączkowy, ból gardła, objawy infekcji przewodu pokarmowego, zaburzenia węchu i smaku, zapalenie spojówek.
 5. Dokonaj rozpoznania różnicowego czy objawy wymienione w pytaniu 4. dotyczą choroby podstawowej i chorób współistniejących. Jeżeli objawy wynikają z powyższego na pytanie 4. udziel odpowiedzi NIE.
 6. Jeżeli na którekolwiek pytanie wywiadu epidemiologicznego udzielono odpowiedzi TAK, przed wizytą zabezpiecz się w środki ochrony osobistej jak w punkcie III.
 7. Jeżeli udzielono odpowiedzi TAK na co najmniej dwa z powyższych pytań skontaktuj się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 8. Po umówieniu wizyty domowej na konkretna godzinę, bezpośrednio przed wizytą poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory.
 9. Poproś, aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko chory i jeden opiekun.
 10. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte.
 11. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu.

II. ZALECENIA W REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH iLEKARSKICH W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

 1. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich i lekarskich w Poradni.
 2. Realizacja porad lekarza i zabiegów pielęgniarskich odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
 3. Pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS- CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (jak w zaleceniach dla Hospicjum Domowego).
 4. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego świadczenia wykonuj po założeniu środków ochrony indywidualnej. Załóż rękawiczki i maseczkę jednorazową, umyj ręce lub zastosuj preparat do dezynfekcji rąk.
 5. Pacjent do gabinetu w Poradni powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi po wejściu do pomieszczeń Poradni.
 6. Wizyta powinna trwać możliwie najkrócej.
 7. Wywietrz gabinet po wizycie każdego pacjenta.
 8. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Dezynfekuj klamki i miejsca dotykowe kilka razy dziennie.

10.Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz, np. glukometru, stetoskopu,

komputera.
11. Wszystkie działania należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Organizacja teleporady lekarza i telewizyty pielęgniarki w Poradni Medycyny Paliatywnej

 1. Przygotuj się do teleporady/telewizyty, przygotuj dokumentację pacjenta.
 2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy i potrzeby chorego.
 3. Udzielaj teleporady/telewizyty jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
 4. Udzielanie kilku teleporad/telewizyt jednocześnie może spowodować błędy.
 5. Jeżeli udzielasz teleporady/telewizyty a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu,

  poproś aby zaczekał – to jest chyba oczywiste

 6. Zawsze pytaj pacjenta / opiekunów chorego, czy dobrze zrozumiał treść rozmowy.
 7. Formułuj jasno zalecenia i upewnij się, czy pacjent będzie je właściwie zrozumiał.
 8. Edukuj pacjenta / opiekunów, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
 9. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie

  informował o realizacji zaleceń.

 10. Opis teleporady/telewizyty (wywiad, rozpoznanie problemów i potrzeb, zalecenia,

  leki, recepty i wnioski) umieść w dokumentacji medycznej pacjenta.

 11. Pamiętaj o wpisaniu daty i godziny teleporady/telewizyty.

III. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ u pacjentów spełniających kryterium epidemiologiczne i kliniczne (niespełanijących kryterium chorych i podejrzanych zakażeniem wirusem sars-cov-2 wywołującym chorobę covid- 19)

1. Stosuj środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO.

Przed wizytą domową przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt oraz zestaw środków ochrony indywidualnej. Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej

Dwa czerwone worki – ponumeruj worki 1,2, Pojemnik do transportu odpadów,
Worek plastikowy w innym kolorze,
2 pary rękawiczek,

Maska twarzowa chirurgiczna, ewentualnie z filtrem FFP2 lub FFP3, Fartuch ochronny,
Ochrona oczu (co najmniej okulary ochronne),
Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Zasady zakładania środków ochrony osobistej:

 1. Wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 2. Pamiętaj o zasadzie: „nic poniżej łokcia”, co oznacza, że nie możesz mieć na ręku

  zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.

 3. Zepnij włosy.
 4. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej zdezynfekuj ręce i nadgarstki

  roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta.

 5. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne).
 6. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice.
 7. Załóż maskę ochronną.
 8. Załóż okulary ochronne (ewentualnie gogle lub przyłbicę).
 9. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie).
 10. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.
 11. Pamiętaj, że w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany

  maseczki.

Zasady zdejmowania środków ochrony osobistej:

 1. Zdejmij zewnętrzne rękawice.
 2. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 3. Zdejmij fartuch ochronny łapiąc go z tyłu i ciągnąc od siebie wywijając go na lewą

  stronę, tak by jego skażona część zawinęła się do środka i umieść natychmiast w 1

  czerwonym worku.

 4. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 5. Zdejmij ochronę oczu i umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty należy

  je umyć i zdezynfekować), jednorazową umieść w 1 worku.

 6. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 7. Zdejmij maskę ochronną twarzową i natychmiast wyrzuć do 1 czerwonego worka.

  Ważnym jest by unikać kontaktu z samą maseczką i podczas zdejmowania dotykać

  jedynie jej pasków.

 8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku.
 9. Worek zwiń i włóż do pojemnika na odpady do transportu.
 10. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu, zgodnie z instrukcją

  producenta.

 11. Zabezpiecz aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości

  przemieszczania się.

12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, użytego podczas udzielania świadczenia.

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA PERSONELU MEDYCZNEGO W STANIE EPIDEMII WIRUSEM SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19

 1. Jeżeli pacjent poinformuje, że miał kontakt z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy), poinformuj o konieczności kontaktu telefonicznego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Przekaż numery kontaktowe.
 2. Jeżeli pacjent poinformuje, że sam lub inna osoba z domowników, ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu, pielęgniarka prowadzi teleporadę, dokumentuje powyższe i przekazuje niezwłocznie informacje lekarzowi, który podejmuje dalsze decyzje.
 3. Jeżeli podczas wizyty stan pacjenta lub domowników wskazuje na możliwość zakażenia SARS-CoV-2, oprócz zachowania szczególnej ostrożności, w trybie natychmiastowym zgłoś ten fakt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

WAŻNE!

4. Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2:

gov.pl/web/koronawirus gov.pl/web/zdrowie gis.gov.pl/kategoria

Aktualne wytyczne

 1. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego – DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 z dnia 22.03.2020 r.
 2. Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych MZ, GIS z dnia 26.03.2020 r.
 3. Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) z dnia 12.03.2020 r.

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 Warszawa, 22.03.2020 r. /MZ i GIS

 1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
 2. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
 3. Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka pow. 38°C, kaszel, duszności.
 1. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
 2. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.
 3. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
 4. Nie rekomenduje się aktualnie dokonywania pobrać samodzielnie/na własną rękę.
 5. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
 6. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy,obserwując swój stan zdrowia.