Kontakt

Forum Hospicjów Polskich

ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel. 12 641 43 30

Konto bankowe

Bank Pekao S.A.
97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
KRS 0000289910
Regon 120599343
NIP 6783047971

RUCH HOSPICYJNY

Ruch hospicyjny zrodził się z potrzeby odrębnego traktowania człowieka umierającego na chorobę nowotworową. Jest to ruch społeczny oparty na zasadach wolontariatu, jednoczący ludzi pragnących pomóc terminalnie chorym i ich rodzinom.

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ, 4-5 listopada 2022

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie gorąco zaprasza na Konferencję „Wkład Jana Pawła II w rozwój opieki hospicyjnej w Polsce”, podczas której w piątek 4 listopada odbędą się cztery warsztaty,w tym jeden dla księży...

Wielkanoc 2022

„Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8)” Duc in altum ! Te słowa wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość. Jan Paweł II List Apostolski Novo...

BOŻE NARODZENIE 2021

W dniu w którym przeżywamy tajemnicę narodzenia Bożego Syna, życzę moim rodakom w kraju i na świecie obfitości Bożych darów: radości i pokoju, nadziei w trudnościach i miłości w codziennym życiu. Nowo narodzony Chrystus nich błogosławi wszystkim ! Jan Paweł II -...