ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ, 4-5 listopada 2022

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie gorąco zaprasza na Konferencję „Wkład Jana Pawła II w rozwój opieki hospicyjnej w Polsce”, podczas której w piątek 4 listopada odbędą się cztery warsztaty,w tym jeden dla księży kapelanów chorych:

godz. 16.40 – Wprowadzenie do sesji warsztatowej ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ „Cierpienie… Zabić, uśmierzyć czy ofiarować”

Warsztat I – Lekarze hospicyjni rozmawiają o uporczywej terapii i trudnościach w wspieraniu rodzin chorych – prowadzenie dr Iwona Sitarska, dr Anna Węglarz
Warsztat II – Dobrostan chorego – czy zespół hospicyjny jeszcze istnieje – prowadzenie: mgr Łucja Bartoszewska, mgr Katarzyna Muzykiewicz
Warsztat III – Kapelan w służbie chorym – prowadzenie: ks. dr Wojciech Bartoszek, ks. Adam Trzaska
Warsztat IV – Zadania wolontariatu hospicyjnego – prowadzenie: dr Anna Byrczek, mgr Bożena Jelińska

a w sobotę 5 listopada 4 wykłady:

Jan Paweł II – dar dla ludzi chorych i starszych – ks. dr hab. Grzegorz Godawa. prof. UPJPII
godz. 10.00 – Formy pomocy społecznej osobom starszym i jej rodzinie – dr Katarzyna Wojtanowicz, UPJPII
godz. 10.40 – Bioetyczny aspekt umierania – ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
godz. 11.10 – Współczesny samarytanin, dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
godz. 11.40 – Wolontariat hospicyjny – dlaczego zamiera? dr Jolanta Stokłosa

Zgłoszenia na konferencję pod adresem mailowym: zarzad@hospicjum.org, do godz. 12.00 dn. 3 listopada 2022 r.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Nocleg w własnym zakresie.

Pobierz program konferencji