Wielkanoc 2022

„Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8)”
Duc in altum ! Te słowa wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość,
całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość.
Jan Paweł II List Apostolski Novo Millennio Ineunte

Niech czas Świat Wielkiej Nocy będzie pełen spokojnej radości. Wielu Łask od Zmartwychwstałego Pana, pozwalających nam z nadzieją patrzeć na dalsze prowadzenie opieki dla Tych co odchodzą przed nami, w stałym dialogu i z otwartymi relacjami w toczonych przez dyskusjach o przyszłości ruchu hospicyjnego

życzy
Zarząd Forum Hospicjów Polskich
Wielkanoc 2022